TIN MỚI

 • Văn Phòng sẽ tư vấn cho du học sinh những lựa chọn trường học và chương trình tối ưu để sau khi tốt nghiệp có thể lấy được Work Permit và có cơ hội định cư Canada.
 • Có nhân viên tại chi nhánh Sài Gòn hỗ trợ & hướng dẫn tất cả hồ sơ liên quan đến di trú.
 • Tháng 1 năm 2014 sẽ có luật mới của Canada liên quan đến bảo lãnh cha mẹ và ông bà.

ÐỊNH NGHĨA VỀ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP, HIỆU QUẢ, TẬN TÂM

IRPR s.19.1Chúng tôi hiểu 2 chữ CHUYÊN NGHIỆP là:

 1. Cập nhật cùng với kiến thức của chúng tôi, các thay đổi, điều kiện, chương trình cũng như các điều luật của Sở Di Trú và Công Dân Canada (Citizenship and Immigration Canada)
 2. Chia sẻ những trải nghiệm của mình cho người khác
 3. Phục vụ quý khách theo đúng quy trình xét duyệt nhanh nhất của Sở Di Trú (Citizenship & Immigration of Canada)
 4. Tạo mọi phương tiện dễ dàng, thuận lợi cho việc thực hiện hồ sơ. Hiệu quả của hồ sơ được đặt lên hàng đầu
 5. Phục vụ một cách tôn trọng khách hàng
 6. Biết đặt mình vào vị trí người khác để hiểu hoàn cảnh mà xử lý hồ sơ một cách khéo léo

Chúng tôi định nghĩa HIỆU QUẢ, TẬN TÂM là:

  1. Tư vấn trước những điều cần thiết cho từng trường hợp cụ thể
  2. Kiểm tra, đối chứng tất cả những giấy tờ, bằng chứng cho từng loại visa
  3. Sắp xếp hồ sơ một cách chuẩn xác trước khi nộp hồ sơ vào Sở Di Trú hay Lãnh Sự Quán
  4. Hướng dẫn bổ túc các giấy tờ còn thiếu
  5. Luôn kiểm tra, cập nhật hồ sơ để hồ sơ được xét duyệt theo quy trình sớm nhất